Privacyverklaring voor consultants

Verklaring over persoonsgegevens

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop de Volvo Group uw persoonsgegevens verwerkt.

De Volvo Group kan uw persoonsgegevens verwerken, indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft gekocht of gehuurd, dat wordt aangeboden door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor klanten.

Indien u een individu of een werknemer van een bedrijf bent of bent geweest dat een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor leveranciers.

Indien u de bestuurder van een voertuig of de operator van een bouwmachine bent of bent geweest, dat werd verkocht of geproduceerd door een van de bedrijven die behoren tot de Volvo Group, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voorbestuurders.

Als u werknemer bent of bent geweest van een Volvo Group-bedrijf of actief bent geweest als consultant, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Lees in dat geval onze Privacyverklaring voor werknemers of consultants.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop VOLVO uw persoonsgegevens verwerkt.

Het bedrijf waarvoor u werkt (“VOLVO”), is de „verwerkingsverantwoordelijke“ van de persoonsgegevens die het van u en van de hieronder vermelde bronnen ontvangt. VOLVO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de geldende wetgeving en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming („Data Protection Officer“) van VOLVO op DPO_Office@volvo.com of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Zweden

+46 (0)31 66 00 00

Klik op een link hieronder om een andere taal te kiezen

Engels-English ; Frans-Français ; Duits-Deutsch ; Pools-Polski ; Spaans- Español ; Zweeds-Svenska