Privacyverklaring voor medewerkers

Verklaring over persoonsgegevens

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop VOLVO uw persoonsgegevens verwerkt.

Het bedrijf waarvoor u werkt (“VOLVO”), is de „verwerkingsverantwoordelijke“ van de persoonsgegevens die het van u en van de hieronder vermelde bronnen ontvangt. „Verwerkingsverantwoordelijke“ betekent dat VOLVO bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. VOLVO is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken door VOLVO van uw persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van uw dienstverband bij VOLVO. Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming („Data Protection Officer“); dit is de medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens bij VOLVO, DPO_Office@volvo.com.

Klik op een link hieronder om een andere taal te kiezen

Engels-English ; Frans-Français ; Duits-Deutsch ; Pools-Polski ; Spaans- Español ; Zweeds-Svenska